Екип

Д-р Бояна Бянова

Завършва Медицински Университет София, факултет по Дентална Медицина

Следдипломното си обучение и специализация посвещава на  възстановителната дентална медицина- естетика,   функция, адхезия, CAD CAM технологии, DSD и др.

Преминала курсве на следдипломно обучение:

 • Лоренцо Ванини – Италия
 • Дидие Диечи-Испания
 • Галип Гюрел – Турция
 • Паскал Мане
 • “Оклузия и Естетика” лектори от Доусън Академия- 2010г.; 2012г.; 2017г.
 • Биоемулейшън кoлоквиум 1,2 – Гърция, Берлин 2014-2015г.
 • и др.

Награди:

 • Първо място в категория Керамични възстановявания – от конкурса Усмиква на годината 2018г
 • Първо място в категория Композитни възстановявания – от конкурса Усмиква на годината 2018г
 • Два пъти носител на наградата “Case of the week” на световната дентална платформа Style Italiano
 • Първо място “Усмивка на годината”2015, категория “ Комплексно естетично възстановяване”
 • Трето място “Усмивка на Годината” 2016 категория “Керамични възстановявания”
 • Научни  публикации в DentalTown, Dental Tribune, StyleItaliano  др.
 • Бивш официален делегат на българия в EDSA ( Европейска Асоциация на Денталните Студенти)

Собственик и управител на дентален център Virtue

 • Graduated from Medical University of Sofia, Faculty of Dental Medicine
 • Postgraduate courses and specialization devoted to restorative dental medicine – aesthetics, function, adhesion, CAD  CAM technology, DSD and many more.
 • Passed training courses : Lorenzo Vanini – Italy, Didier Dietschi – Spain, Galip Gürel –Turkey, Pascal Magne, “Function  and Aesthetic” – speakers from Dawson Academy-2010;2012;2017, Bioemulation – Greece, Berlin 2014-2015 and others.
 • Twice winner of the “Case of the week” on the global platform dental Style Italiano
 • First place “Smile of the Year” 2015, category “Complex Aesthetic Reconstruction”
 • Third place “Smile of the Year” 2016 category “Ceramic restorations”
 • Scientific publications in DentalTown, Dental Tribune, StyleItaliano and others.
 • Former official delegate of Bulgaria in EDSA (European Association of Dental Students)
 • CEO and Founder of Virtue Dental Center

Д-р Димитър Василев

Димитър Василев Василев. Завършва ФДМ-София през 2000 г.Интереси насочени към Ендодонтия и естетични възтановявания. Посещава множество семинари и курсове в областта на ендодонтията.

 •  Removal of separated endo instruments-Dr Ivan Yovchev
 • Съвременни аспекти на ендодонтското лечение и щифтовото изграждане-Pr.Dr.J.F.Peli : Pr. Dr. J.F. Lasserre
 • Анатомична ендодонтска технология-д-р Дан Фишер
 • Триизмерно запълване на кореновите канали-д-р Ян Бергманс
 • Планиране на ендодонтското лечение-д-р Иван Йовчев
 • Ендодонтия под микроскоп-д-р Ян Б-Using dental operating microscope.
 • Removalof posts and fracturedinstruments-Pr.Dr.Drnaldo Castellucci
 • Excellence in endodontics
 • Wave One Gold -Dr.Clifford Ruddle D.D.S.
 • Advanced Biological and Technological Concept in Modern Endodontics
 • Dr. Gilberto Debelian, DMD, PhDергманс

Д-р Трайко Балабанов

Дата на раждане: 24.05.1988

Образование и професионални квалификации

Медицински Университет София – Факултет по Дентална Медицина

Едногодишен курс и стаж в гнатологична клиника при д-р Роберто Масната – Италия

Ортогнатодонтия в Медицински Университет Павия (Италия)

Член на италианската ортодонтска асоциация (S.I.D.O.)

Член на синдакалния съюз на ортогнатодонтските специалисти (S.U.S.O.)

Сертификати в областта на ортодонтията:

 • Инкогнито, Инсигня, Лингвална техника, Невидими шини

Посещавани конгреси, семинари, лекции:

 • Съвършенство в завършващата фаза на ортодонтското лечение (Проф. Давиде Мирабела) март 2016
 • Мини импланти в ортодонтията (Д-р Джиакомо Копола и Нацарио Русо) април 2016
 • IX конгрес SUSO на тема ‘’Професионална отговорност на ортодонтския екип’’ Модена , април 2016
 • XXIII Национален конгрес SIPMO, Рим, април 2016
 • Дистализация на молари, транспалатинална дъга (Проф. Касталдо) април 2016
 • Биомеханика (Д-р Ренато Кокони) май 2016
 • Вродени цепки на устната и небцето (Проф. Меацини) май 2016
 • Самолигиращи брекети (Д-р Лука Мергати) септември 2016
 • Случаи ‘’Border line’’ (Д-р Бекари) септември 2016
 • Естетика на долната трета на лицето (Проф. Сфондрини) октомври 2016
 • Автоимпланти (Проф. Рицо) ноември 2016
 • Апарат на Хербст (Проф. Рафаеле Скиавони) януари 2017
 • Ортодонтско лечение при възрастни – връзка между Ортодонтия, Пародонтология и Протетика (Проф. Алдо Крешини) февруари 2017
 • Лингвална техника 2Д (Д-р Катя Бионди) Милано, февруари 2017
 • Влиянието на ортодонтията върху меките тъкани (Д-р Реденто Перета) март 2017
 • 24ти Национален Конгрес CDUO ‘’Естетика в ортодонтията’’, Милано април 2017
 • Ортодонтско лечение при възрастни – цели и стратегии за лечение на пациенти с интердисциплинарни проблеми (Проф. Чезаре Люци ) април 2017
 • 14ти Национален Конгрес на италианската академиа по технична ортодонтия (AIOT), Флоренция, май 2017
 • Лингвална ортодонтия ‘’Инкогнито’’ (Д-р Бенито Киодо) май 2017
 • Теорико – пракричен курс на техника Tweed (Проф. Джовани Бионди) юли 2017
 • Конгрес на италианската асоциация по бидименсионална техника (Проф, Джон Беднар, университет Бостън), Виценца, септември 2017
 • 48ми национален конгрес на италианската ортодонтска асоциация на тема:
  ,,Долно-челюстен дефицит, лицева асиметрия, заболявания на долно-челюстната става’’, Рим, октомври 2017
 • SUSO, Пети форум на ортодонтската професия: Дигитални технилогии в ортодонтията и не само

Работа

 • Частна практика, гнатологична клиника ‘’Масната-Верчези’’, ортодонтски консултации.