Екип

Д-р Бояна Бянова

Завършва Медицински Университет София, факултет по Дентална Медицина

Следдипломното си обучение и специализация посвещава на  възстановителната дентална медицина- естетика,   функция, адхезия, CAD CAM технологии, DSD и др.

Преминала курсве на следдипломно обучение : Лоренцо Ванини – Италия, Дидие Диечи-Испания,  Галип Гюрел –  Турция, Паскал Мане, “Оклузия и Естетика” лектори от Доусън Академия- 2010г.; 2012г.; 2017г.: Биоемулейшън   кoлоквиум 1,2 – Гърция, Берлин 2014-2015г.; и др.

 • два пъти носител на наградата “Case of the week” на световната дентална платформа Style Italiano
 • Първо място “Усмивка на годината”2015, категория “ Комплексно естетично възстановяване”
 • трето място “Усмивка на Годината” 2016 категория “Керамични възстановявания”
 • научни  публикации в DentalTown, Dental Tribune, StyleItaliano  др.
 • бивш официален делегат на българия в EDSA ( Европейска Асоциация на Денталните Студенти)

Собственик и управител на дентален център Virtue

 

 • Graduated from Medical University of Sofia, Faculty of Dental Medicine
 • Postgraduate courses and specialization devoted to restorative dental medicine – aesthetics, function, adhesion, CAD  CAM technology, DSD and many more.
 • Passed training courses : Lorenzo Vanini – Italy, Didier Dietschi – Spain, Galip Gürel –Turkey, Pascal Magne, “Function  and Aesthetic” – speakers from Dawson Academy-2010;2012;2017, Bioemulation – Greece, Berlin 2014-2015 and others.
 • Twice winner of the “Case of the week” on the global platform dental Style Italiano
 • First place “Smile of the Year” 2015, category “Complex Aesthetic Reconstruction”
 • Third place “Smile of the Year” 2016 category “Ceramic restorations”
 • Scientific publications in DentalTown, Dental Tribune, StyleItaliano and others.
 • Former official delegate of Bulgaria in EDSA (European Association of Dental Students)
 • CEO and Founder of Virtue Dental Center

Д-р С. Рахвалиева

Родена: 28. 01. 1986г.

Завършва средно образование – 2004г. (СОУ „Христо Ботев“ – гр. Никопол)

Завършва висше образование – 2010г. (МУ – София, ФДМ)

2009 – 2012г. – работи като лекар по дентална медицина в Пародонтологични клиники – Д-р Адриана Йосифова

От края на 2012г. развива самостоятелна дентална практика

2008г. – Студентска награда в Национален дентален конкурс „Усмивка на годината“

 

Посещавани курсове и лекции:

 •  Диагностика.План на лечение. Консервативно лечение. Инициално лечение на пародонталните заболявания. (Проф. Марк Данан)
 •  Костна регенеративна хирургия (Проф. Марк Данан)
 •  Муко-гингивална пародонтална хирургия (Проф. Марк Данан)
 •  Пародонтална микрохирургия (Д-р венцеслав Станков)
 •  Пародонтална микрохирургия II ниво (Д-р Георги Манев)
 •  Пародонтална микрохирургия IIIниво (Д-р Георги Манев)
 •  Имплантология. Протезиране върху импланти и костозаместване (Д-р Винсент Морган и Д-р Иван Минчев)
 •  Nobel Biocare Congres 2015
 •  Implant prosthodontics: full mouth rehabilitation – I level (Dr. Dario Castellani)
 •  Implant prosthodontics: full mouth rehabilitation – II level (Dr. Dario Castellani)
 •  Оклузия (Д-р Селар Франсис)
 •  Принципи на оклузията. Планиране на лечение. (Д-р Кирил Динов)
 •  Предизвикателства на естетичните възстановявания – техника и изкуство
 • (Д-р Антон Петев)
 •  Кое е актуално в модерната стоматология и кое не? (Проф. Марко Ферари)
 •  Клинично приложение на диодните лазери в денталната медицина. Приложение на лазерите при заболявания на оралната лигавица. Приложение на лазерите в пародонтологията. (Доц. Д-р Деорги Томов)

Д-р Димитър Василев

Димитър Василев Василев. Завършва ФДМ-София през 2000 г.Интереси насочени към Ендодонтия и естетични възтановявания. Посещава множество семинари и курсове в областта на ендодонтията.

 •  Removal of separated endo instruments-Dr Ivan Yovchev
 • Съвременни аспекти на ендодонтското лечение и щифтовото изграждане-Pr.Dr.J.F.Peli : Pr. Dr. J.F. Lasserre
 • Анатомична ендодонтска технология-д-р Дан Фишер
 • Триизмерно запълване на кореновите канали-д-р Ян Бергманс
 • Планиране на ендодонтското лечение-д-р Иван Йовчев
 • Ендодонтия под микроскоп-д-р Ян Б-Using dental operating microscope.
 • Removalof posts and fracturedinstruments-Pr.Dr.Drnaldo Castellucci
 • Excellence in endodontics
 • Wave One Gold -Dr.Clifford Ruddle D.D.S.
 • Advanced Biological and Technological Concept in Modern Endodontics
 • Dr. Gilberto Debelian, DMD, PhDергманс

Д-р Трайко Балабанов

Дата на раждане: 24.05.1988

Образование и професионални квалификации

Медицински Университет София – Факултет по Дентална Медицина

Едногодишен курс и стаж в гнатологична клиника при д-р Роберто Масната – Италия

Ортогнатодонтия в Медицински Университет Павия (Италия)

Член на италианската ортодонтска асоциация (S.I.D.O.)

Член на синадакалния съюз на ортогнатодонтските специалисти (S.U.S.O.)

Сертификати в областта на ортодонтията:

Инкогнито, Инсигня, Лингвална техника, Невидими шини

Посещавани конгреси, семинари, лекции:

– Съвършенство в завършващата фаза на ортодонтското лечение (Проф. Давиде Мирабела) март 2016

– Мини импланти в ортодонтията (Д-р Джиакомо Копола и Нацарио Русо) април 2016

– IX конгрес SUSO на тема ‘’Професионална отговорност на ортодонтския екип’’
Модена , април 2016

– XXIII Национален конгрес SIPMO, Рим, април 2016

– Дистализация на молари, транспалатинална дъга (Проф. Касталдо) април 2016

– Биомеханика (Д-р Ренато Кокони) май 2016

– Вродени цепки на устната и небцето (Проф. Меацини) май 2016

– Самолигиращи брекети (Д-р Лука Мергати) септември 2016

– Случаи ‘’Border line’’ (Д-р Бекари) септември 2016

– Естетика на долната трета на лицето (Проф. Сфондрини) октомври 2016

– Автоимпланти (Проф. Рицо) ноември 2016

– Апарат на Хербст (Проф. Рафаеле Скиавони) януари 2017

-Ортодонтско лечение при възрастни – връзка между Ортодонтия, Пародонтология и Протетика (Проф. Алдо Крешини) февруари 2017
– Лингвална техника 2Д (Д-р Катя Бионди) Милано, февруари 2017

– Влиянието на ортодонтията върху меките тъкани (Д-р Реденто Перета) март 2017

– 24ти Национален Конгрес CDUO ‘’Естетика в ортодонтията’’, Милано април 2017

– Ортодонтско лечение при възрастни – цели и стратегии за лечение на пациенти с интердисциплинарни проблеми (Проф. Чезаре Люци ) април 2017

– 14ти Национален Конгрес на италианската академиа по технична ортодонтия (AIOT), Флоренция, май 2017

– Лингвална ортодонтия ‘’Инкогнито’’ (Д-р Бенито Киодо) май 2017

– Теорико – пракричен курс на техника Tweed (Проф. Джовани Бионди) юли 2017

– Конгрес на италианската асоциация по бидименсионална техника (Проф, Джон Беднар, университет Бостън), Виценца, септември 2017

-48ми национален конгрес на италианската ортодонтска асоциация на тема:
,,Долно-челюстен дефицит, лицева асиметрия, заболявания на долно-челюстната става’’, Рим, октомври 2017

-SUSO, Пети форум на ортодонтската професия: Дигитални технилогии в ортодонтията и не само

Работа

Частна практика, гнатологична клиника ‘’Масната-Верчези’’, ортодонтски консултации.

Д-р Лидия Ситновска

Дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет – гр. София.

Работи основно в областта на биомиметичните естетични възстановявания, микроинвазивен подход.

Работи и се развива в сферата на детската дентална медицина и хранителна профилактика

Участие в множество международни конгреси и симпозиуми:

 •  Bio-Mimetic approach to Direct Restorations GC 2017
 •  Biomimic Aesthe Group “Dental macaroons” 2016
 •  Direct Composite Restorations – d-r Marleen Peumans 2017
 •  Sofia Dental Meeting 2013, 2014, 2015, 2016
 •  GC Tехнология на глас-фибровлакната в стоматологията
 •  Курс по Дентална имплантология (теория и практика) 2016
 •  Участие в „Усмивка на годината“ категория „Най- добър студентски случай“ 2017

Член на Български зъболекарски съюз /БЗС/

Владее английски и немски език.

 

 

 

Росен Завратчийски - Управител Зъботехническа Лаборатория "Дентално студио Росен – СМТЛ"

Роден на 14.06.1971 г. , гр. София.

Завършва образованието си по зъботехника в Медицински колеж „ Й. Филаретова „ през 1992 г.

След завършването си работи в няколко утвърдени зъботехнически лаборатории в София.

През годините посещава множество курсове за повишаване на ниво в общата практика и специалността както в България така и в чужбина, всички те са удостоверени със сертификати.

През 1998 г. създава „ Дентално студио Росен – СМТЛ „ ЕООД.  – самостоятелно медико – техническа лаборатория, която благодарение на отличния екип от специалисти и прецизност в изработката на зъботехническите конструкции се утвърждава и печели доверието на редица стоматолози и пациенти както в София така и в страната.