Какво е пломба и как се изработва

Какво е пломба и как се изработва

Какво е пломба и как се изработва

Обтурацията (пломба) е вид изграждане на зъба с цел възстановяване на целостта му, загубена в резултат на кариозен процес. Обтурацията обикновено се прави в едно посещение. Използват се най-съвременните фотополимерни материали.

За адекватното изпълнение на една обтурация трябва да се изпълнят няколко условия:

  • Отлично почистена кариозна маса

Трябва много добре да бъде почистена кариозната маса, до достигането на абсолютно здрави зъбни тъкани. Ако това условие не е изпълнено има голям риск от развитие на вторичен кариес (т.е. процесът под пломбата да продължава да се развива). За целта се използва т.н. кариес индикатор, чрез който сме сигурни за екзактното почистване.

  • Добре адаптирана пломба

Трябва новата обтурация да бъде много добре адаптирана към здравите тъкани. По този начин избягваме развитие на вторичен кариес (чрез просмукване на течности и бактерии), както и възпаление на венеца (от свръхконтуриране, „балкони“).

  • Професионално изолиран зъб

По време на работа работното поле (т.е. зъбът) да бъде много добре изолирано. Единственият адекватен и сигурен начин това да се случи е чрез т. нар. Кофердам. Кофердамът представлява система за изолация, която се състои основно от латексово платно и някои допълнителни задръжни елементи, които не позволяват разместването му в устата. Благодарение на кофердама устни, бузи, език и слюнка… всичко остава под платното и ние имаме възможност да работим на сухо и стерилно. Респективно по този начин многократно се повишава качеството на работа.

  • Работа с увеличение

Друга неизменна част от изработването на обтурацията е работата с увеличение, която ни позволява работа в много по-големи детайли и силно повишена прецизност. Така можем да изработим една добре адаптирана, контурирана и полирана пломба.

Споделете