Какво е ендодонтия и ендодонтско лечение?

Какво е ендодонтия и ендодонтско лечение? Ендодонтията (ендо – вътре и донтия – в зъба) е дял от стоматологията, занимаващ се с изучаване, диагностика и лечение на заболяванията на корено-каналната система. Ендодонтско (кореново...

Повече информация