Какво е ортодонтия?

ОРТОДОНТИЯ Ортодонтията (от гръцки език ,,Ортос” – правилно/право и ,,Одонт’’ – зъб) е наука за правилно и функционално подреждане на зъбите. Оптимално подредените зъби имат много предимства, някои от които са: – Красива...

Повече информация