Лечение на коренови канали под микроскоп

Лечение на коренови канали под микроскоп - ендодонтия

Лечение на коренови каналиЕндодонтията (ендо – вътре и донтия – в зъба) е дял от стоматологията, занимаващ се с изучаване, диагностика и лечение на заболяванията на кореново-каналната система.

Ендодонтско (кореново лечение) се налага в два основни случая: 1) При възпаление на витална (жива) пулпа и 2) При предварително девитализирани (умъртвени) зъби.

  1. Зъбната пулпа е съставена от нервни, кръвоносни и лимфни съдове и се намира във вътрешността на зъба (т. нар общоизвестен „нерв“ на зъба).

Най-честите причини за възпаление на зъбната пулпа са зъбният кариес (големи и дълбоки кариеси), ефектът от смяната на няколко пломби, загряването на зъби, при изпиляване и почистване (изборване), травматични инциденти.

Тези необратими промени в зъба изискват премахването на зъбната пулпа – т .нар.  кореново лечение.

  1. Релечение (прелекуване) – причините, поради които се налага релечение, могат да бъдат: прави или извити коренови канали, останали необработени по време на първото лечение; сложна анатомия на каналите, която не е била забелязана по време на първичното лечение; замърсяване от слюнка при лошо възстановяване на зъба; недостатъчна обработка и почистване на каналите при първичното лечение. В тези случаи се развиват възпалителни процеси, които засягат корените на зъба – периодонтити (гранулом). В много от случаите това може да се установи рентгенологично с промяна на костната структура на заобикалящата корена кост.

Такива възпаления могат да окажат влияние на органи и структури в тялото, намиращи се далеч от възпалителното огнище (сърце, очи, стави, синуси). А когато процесът се обостри се съпътства с много силни, понякога нетърпими болки.

Ендодонтия

В тези случаи зъбите имат нужда от ендодонтско (кореново) лечение.

Последователността на лечението при живи и предварително умъртвени зъби е почти еднаква. Поставя се анестезия, за да се осигури спокойствие и комфорт за пациента и стоматолога. Зъбът се изолира с латексово платно (кофердам), за да се предотврати допълнителното постъпване на инфекция в зъба. Каналите се обработват механично ( с ръчни и машинни инструменти) и химично (с различни по състав разтвори) и се запечатват херметически с термопластичен материал, подобен на каучук гутаперча) и биокерамичен силър (паста). Резултатите от запълването се проверяват на момента с рентгенография. 

След това зъбът предстои да бъде възстановен по адекватен начин.

За осъществяване на правилно и коректно кореново лечение в помощ на ендодонтиста влизат някои апарати и технологии, с помощта на които многократно се увеличава процентът на успеваемост. 

Лечение на коренови канали под микроскоп

Това са: наличието на рентген в кабинета (понякога за ендодонтско лечение са необходими няколко рентгенографии).

Електронен апекс локатор – цифрово устройство, чрез което по електронен път се измерва дължината на кореновите канали.

Термопластична гутаперча и биокерамичен силър – съчетанието на двата материала осигурява най-доброто запечатване на корено-каналната система. 

Ултразвукови инструменти – използват се за оформяне и почистване на кореновия канал.
Операционен микроскоп – повишената осветеност на полето и увеличението дават възможност да бъдат открити допълнителни канали, калцификати, счупени инструменти и др, които са практически невидими с просто око.

Споделете