VIRTUE

Дентален информационен център

VIRTUE

Вземи 10% отстъпка за стоматологичен преглед

Вашата усмивка

Latest

Протетика

Latest

Хирургия и имплантология

Latest

Парoдонтология

Latest

Ендодонтия

Latest

Ортодонтия

Latest

ВИРТУ - ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР

Дентален център Вирту е създаден от екип млади, квалифицирани и международно познати лекари, насочени към внедряването в България на световната тенденция за тясна специализация в денталната медицина. Благодарение на този модел на лечение предоставяме и поддържаме висок стандарт в обслужването на нашите пациенти, както и оптимални решения за всеки отделен случай. Наред с високото качество на предоставяните услуги в сферата на имплантологията, протетиката, парадонтологията и др., екипът е силно фокусиран и в иновативните методи на лечение и въвеждането им в практиката като използаването на микроскоп, кадкам технологии, дигитален дизайн на усмивката, работа под изолация с кофердам и други.