Противоепидемични мерки

Противоепидемични мерки

Във връзка с епидемията от Ковид 19, дентална клиника Вирту взема всички мерки за недопускане на разпространение на вируса.

  1. Спазваме стриктен график, за да не се допуска струпване на хора.
  2. Ежечасово се провежда дезинфекция и проветряване на общите помещения, а денталните кабинетите са подложени на щателно почистване след всеки пациент.
  3. Използване на еднократни предпазни средства и пособия, както от екипа, така и за пациента.
  4. Провежда се скрининг на пациентите преди посещение и регулярно тестване на екипа.
  5. Усмихваме се често, защото е доказано, че смехът лекува и предпазва от болести. Предписваме го в големи дози на всички наши пациенти.
Споделете