Безкръвно поставяне на импланти

Начало | Услуги | Безкръвно поставяне на импланти

Зъбни импланти

Зъбните импланти са едно от големите открития на 21 век. Те са решение за възстановяване на липсващи зъби, като заместват изпиляването на здрави зъби за мостове, а в други случаи заместват и поставяне на протеза, което влияе тежко на самочувствието на пациентите. Върху имплантите могат да се поставят коронки, мостове и протези. 

Безкръвно поставяне на зъбни импланти

С напредване на медицината стана възможно поставянето на зъбни импланти да се извършва НЕОПЕРАТИВНО и БЕЗКРЪВНО! Чрез изработването на специален водач, има възможност да се отвoри  малка дупчица във венеца, през която да бъде поставен имплантът. Това е възможно, защото неговата позиция може да бъде изчислена върху скенер, чрез специализиран софтуер, който да позволи приниране на хурургичен водач. Поставянето на дентални импланти по този метод е изключително прецизно, намалява риска от това операторът да промени посоката на поставяне, няма разрез и няма шевове,няма и възстановителен период и веднага може да продължите обичайните си дейности.
 

Зъбни импланти от титан – 100% приети от организма

Те са изработени от титан, който е биоинертен метал, тоест към него тялото не реагира. Няма установени алергични реакции в световен план. Това е важно, защото повечето пациенти се страхуват от отхвърляне на импланта. Неуспехът на интегрирането на импланта има други причини: инфекция, не добро кръвоснабдяване, лоша хигиена, тютюнопушене, придружаващи заболявания. Независимо от това, фирмите производители са заложили между 94-97% неуспех. В тези случаи се изчаква 3-6 месеца и се поставя нов зъбен имплант, като фирмата производител осигурява импланта безплатно. Реимплантирането има успех над 98%, защото се счита, че на мястото са започнали процеси по изграждане на нова кост. 

Какво е дентален имплант? 

Имплантът представлява титаниева структура, която се фиксира в костта и играе ролята на корен на бъдещия нов зъб. Имплантологичното лечение е лечение на обеззъбен участък. Планирането на това лечение е сложен процес, за който задължително трябва да разполагаме с актуален скенер (3D) не по-стар от 6 месеца.

В класическия вариант на лечението след поставянето на зъбен имплант в костта обикновено се изчаква около 4 месеца за остеоинтеграцията му, т.е. той да срастне с костта и да стане част от тялото.

След този период следва разкриването на импланта (във всеки клиничен случай индивидуално се избира техниката на разкриване). Следва третият (последен) етап на имплантологичното лечение – протетичният. Взимат се отпечатъци от импланта и се дават в зъботехническа лаборатория, където се изработва надимплантната конструкция (корона, мост).

Накрая тази конструкция се фиксира в устата на пациента и той може да я използва също като неговия стар зъб.Зъбни имплантиКъм днешна дата имплантологичното лечение се смята за най-доброто лечение на обеззъбен участък. В световен мащаб то има около 95-97% успеваемост. Тоест това е едно предвидимо и надеждно лечение. Разбира се, като всяко друго лечение, има фактори, от които се влияе.

Фактори, влияещи на имплантното лечение

  • общото здравословно състояние на пациента,
  • количеството и качеството на костта, в която ще се имплантира,
  • оралната хигиена,
  • тютюнопушене и други.

Доста от тези фактори дори в момента на преглед да не са благоприятни, биха могли с доста голям успех да се коригират чрез различни техники и, разбира се, кооперативност от страна на пациента. Имайте предвид, че процентът на неуспех при пушачи е значително по-висок.

Зъбните импланти са изработени от биоинертен материал – титан. Няма доказан и документиран нито един случай на алергия към титан. Неуспешните случаи се дължат на други локални или общи фактори. При загуба на имплант, обикновено след 3-6 месеца, се реимплантира. Дори се смята, че процентът на успех при реимплантация е още по-висок.

Дентален имплант

Големите Предимства на денталните импланти

Имплантологичното лечение води не само до възстановяване на липсващия зъб, но и до:

  1. запазване на съседните (липсва изпиляване);
  2. запазване обема на костта (ако тя не се натоварва от зъб започва да се резорбира);
  3. нормално натоварване на оставащите зъби ( в противен случай останалите зъби трябва да поемат натоварването и на липсващия, което пък ще доведе до тяхното претоварване);
  4. липса на стоматологични проблеми (като кариес, пулпит и т.н.), което в дългосрочен план ги прави дори финансово изгодни.

За да получите повече и по-конкретна информация за цените на тази услуга, свържете се с нас.

Как да изберем какви зъбни импланти да поставим? 

Това е въпрос, който неизменно си задавате, ако ви се налага такава процедура. 

Основно всички зъбни импланти са изработени от титаний, метал който Не предизвиква реакция на отхвърляне от тялото. След като материала няма значение, има значение формата му, за по-добра интеграция. Все повече компании се стараят да увеличават площа на импланта за неговото по-добро закрепване. Подобрява се дизайна, за да издържа по-лесно на дъвкателното налягане. 

В интерес на истината, пациента трябва да избере не импланта, а имплантолога, който да го постави. Добрите имплантолози работят с големи и наложени на пазара компании, произвеждащи зъбни импланти. 

Защо е важно това?

Това е важно, защото зъбния имплант надживява коронката върху себе си, по правило. Смяната на коронка върху имплант не е като тези върху зъби. За да се вземе отпечатък са необходими всички лабораторни части, за точно тази марка и размер на зъбен имплант. Има голям риск след 10 години, ако се наложи подмяна на коронка, компанията, която произвежда частите да я няма на пазара или просто да е оттеглила представителство в страната. Това е реална опасност, която се случва с много малки и безизвестни компании, защото на този пазар има голяма конкуренция. Тези компании залагат на ниска цена, от което се възползват и колеги нямащи голям опит. 

Ниската цена на процедурата се заплаща от пациента “солено” на по-късен етап!

Имплантите според начина си на поставяне и дизайн се делят още на осални (костни) и базални (такива, които стигат по-дълбоко в коста, в близост до базата на горната челюст). Най-разпространено и масово е постявянето на осални импланти. Базалните зъбни импланти не са така разпространени, защото поставянето е неоправдано рисково и на твърде голяма дълбочина.  

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Не, не боли. Работи се с местна упойка. Поставянето на зъбен имплант в някои случаи е по-атравматично и бързо от вадене на зъб.  Една от причините е, че се работи в здрави тъкани, които по-бързо се възстановяват.  След поставяне на 1 или 2 импланта пациентите може да имат нужда от обезболяващо на следващия ден, а често това не се налага. При по-голям обем работа, поставяне на повече импланти, вадене на зъби преди това, се наблюдават повече усложнения като болка и оток. При по-обемни интервенции винаги пациентите са под антибиотична защита, докато при поставяне на 1 имплант при здрави хора това не се налага. 

Цените варират, защото цените на самите консумативи също варират. От голямо значение е и квалификацията и опитът на оператора, в цената може да е включена и гаранция при неуспех и други. Като цяло не бива да се избират импланти с по-ниски цени, не защото качеството е по-лошо, а защото това е един вид гаранция. Все повече колеги избират скъпи импланти от големи и утвъдени компании на пазара. Причината е, че имплантът по правило надживява коронката няколко пъти. При смяна на коронка поради някакво счупване, трябва да се закупят нови части за отпечатък и коронка. Всяка система има свои такива със съответните размери. Ако например, някоя по-малка компания няма  вече представител в страната или фалира по някаква причина, коронката не може да бъде сменена. Тогава единственият вариант е отстраняване на импланта и постявяне на друг. Тази подробност всъщност е най-големия риск, който поема пациентът при избор на имплант с ниска цена.

Имплантите сами по себе си могат да издържат много, над 20-30 години. Има условия, които трябва да бъдат спазени. След като имплантът остеоинтегрира (около него се образува кост), неуспехът на импланта се дължи изцяло от направената коронка. Тоест от това как ще бъде направена бъдещата коронка върху импланта зависи колко дълго ще го носите. Първо, коронката не трябва да има предварителен контакт, а при движение по-възможност да няма водене (приплъзване). Вторият, може би най-важен момент е дизайнът на самата коронка. Първо, тя задължително трябва да бъде от т.нар. тип “завинтваща се”. Тоест коронката при проблем да може да бъде сваляна. Дизайнът на коронката или моста да не позволява задържане на храна и плака.  Това са много важни фактори, защото възпалението около импланта (периимплантит) се развива много по-бързо от това около зъб.  Често, ако това не бъде хванато навреме, имплантът може да бъде загубен.

Не на последно място идва личната хигиена на пациента и редовното клинично почистване на зъбен камък и плака. Ако условията по-горе бъдат изпълнени, вашият имплант ще има много дълъг живот и ще ви служи вярно. 

Споделете