Д-р Сергей Махаев

Начало | За нас | Д-р Сергей Махаев

Имплантология и хирургия

Образование и професионални квалификации:

 • 2014 – 2017 г. Специализация „Орална хирургия „ в СБАЛЛЧХ  – ФДМ,11 ет.
 • 1994 – 2000 г.  Факултет по Дентална Медицина,МУ – София
 • 1991 – 1994 г. Средно образование 101 СОУ,гр.София
 • 1983 – 1991 г. Основно образование 142 СОУ , гр.София

Професионален стаж и умения

 • 2012г.-2018г- Отделение по Лицево – Челюстна хирургия  в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” – редовен асистент при спешните и плановите оперативни интервенции и дежурен ординатор в спешният кабинет на Спешното отделение на болницата

 • 2018 г- 2020г. – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” -оператор специалист „Орален хирург”.

 • 2013 г. до  момента – New Dental Solutions” – собственик и управител

 • 2020 г. до момента работя в сътрудничество с Дентален център Вирту, като орален хирург и имплантолог  

 • 2014 г. до момента – хоноруван преподавател в Център по професионално обучение на     дентални асистенти – ЦПО „Хипократ”.

 • 2019 г. до момента – Председател на изпитната комисия на центъра.

 • Класическа екстракция на зъби

 • Оперативна екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби(мъдреци и др)

 • Пародонтална хирургия.

 • Лечение на единични и множествени рецесии

 • Предпротетична хирургическа корекция.

 • Имплантология – класическа и имедиантна.Костозаместване.Синус лифтинг с латерален достъп и керстален синус лифт.Костна аугментация.

 • Кистектомия.Апикална резекция.

 • Хирургическо лечение на импактирани канини.

 • Локална проводна анестезия.Опит при работа с венозна и обща интубационна анестезия.

Допълнителни курсове :

1.Основни стъпки в успешната имплантология-WIS implants

2. Основни стъпки в имплантологията D-r Jiovanni Sarti

3. Тъканен мениджмънт,инцизии и шевове в пародонтологията

4. Имплантология, костозаместване и протезиране върху импланти

5. Адекватна хирургия при екстракция на ретинирани мъдреци

6. Усложнения при местно обезболяване

7. Изпиляване с праг и грешки при изпиляване

8. Съвременни аспекти на ендодонтското лечение

9. Имплантология – базисен курс за работа със системата Zimmer

10.Имплантология – работа със системата Osstem

11.Сертификат за оказване на първа помощ издаден от Канадското Министерство на здравеопазването.

12.Сертификат за Спешна първа помощ и работа с автоматичен, преносим дефибрилатор (издаден от College de Maisonneuve, Montreal)

13.Сертификат за работа с хирургически лазер Waterlase MD (Biolase)

14.Сертификат за работа с първата в света течна мембрана MembraGel (Straumann)

15.Основи на микрохирургията  

Последни курсове 2020 - 2021

 • Challenges of the All-on-4.Total rehabilitation с Д-р Мало (основател на системата )
 • Имедиантна имплантация -предимства ,техники,основни правила с Д-р Вячеслав Куликов(ЛЧХ)
 • Имедиантна имплантация – Bone 2 Soft tissue concept.Ommediate reconstruction of dentoalveolar complex с Д-р Борис Берницкий